Список новой литературы на 01. 09. 2020 г.

Список литературы, полученной из издательства «ГЭОТАР–медиа» на казахском и русском языках в 2020 году

Автор, название, год издания Кол–во экз.
На казахском языке
1 Тель, Л.З. Денсаулық энциклопедиясық : денсаулық пен ұзақ өмір. Теория мен практика / Л.З.Тель, Е.Д. Дәленов. — М. : ГЭОТАР–Медиа, 2018. — 688 б. : ил. 1
2 Кэмпбелл А., Джиллет Г., Джонс Г. Медициналық этика : оқу құралы ; ағылш. тілінен аудар. / ред. : Ю. М. Лопухин, Б. Г. Юдин ; казак тіліне аударган жэне жауапты редакторы М. А. Башбаева. – Тузетілген, 2–басылым. – М. : ГЭОТАР–Медиа, 2020. – 368 б. 3
3 Балалар мен жасоспірімдердін денсаулыгын қорғау : орта медициналық кызметкерлерге арналган оқу құралы / жалпы редакциясын баскарған З.Е. Сопина ; қазақ тіліне аударған Ж.К. Кулышев. – М. : ГЭОТАР–Медиа, 2020. – 320 с. : ил. 10
4 Гринхальх Т. Дәлелді медицина негіздері / аударма агылшын тіліне жауапты редакторы Г. С. Кемелова ; қазақ тіліне аударған Т. К. Сагадатова. – М. : ГЭОТАР–Медиа, 2020. – 336 б. 100
5 Ниязбекова, Л.С. Енбек гигиенасындағы физикалық факторлар : оқу құралы. – М. : Литтерра, 2020. – 208 б. : ил. 10
6 Нутрициология : оқулық / Л. З. Тель, Е. Д. Даленов, А. А. Абдулдаева, И. Э. Коман. – М. : Литтерра, 2020. – 512 б. : ил. − 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). 10
7 Краснов, Е.А. Фармациялық химия сұрақтар мен жауаптар турінде = Фармацевтическая химия в вопросах и ответах : оқу құралы қазақ және орыс тілінде / Е. А. Краснов, Р. А. Омарова, А. К. Бошкаева ; қазақ тіліне аударған Ж. К. Смаилова. – М. : Литтерра, 2020. – 704 б 20
8 Устенова, Г.О., Амирханова, А.Ш. Экстракциялық препараттардық технологиясы; оқу құралы. – М.:Литтерра, 2019. – 256 с. 30
9 Иммунология. Практикум : оқу құралы қазақ және орыс тілінде = Иммунология. Практикум : учебное пособие на рус. и каз. яз. / редакциясын баскарғандар Л. В. Ковальчук, Г. А. Игнатьева, Л. В. Ганковская ; қазақ тіліне аударған және жалпы редакциясын басқарған М. А. Ғазалиева ; жауапты ред. Т. Т. Нурпейісов. – М. : ГЭОТАР–Медиа, 2020. – 384 б. : ил. 40
10 Шортанбаев, А.А. Жалпы иммунология : оқулық / А. А. Шортанбаев және т.б. — 3-басылым, қайта өнделген және толықтырылған. – М. : Литтерра, 2019. — 640 б. : ил. 50
11 Хаитов, Р.М. Иммунология : оқулық / Р. М. Хаитов ; қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы O. У. Байдуйсенова, жалпы редакциясын басқарған М. А. Газалиева. – М. : ГЭОТАР–Медиа, 2020. – 424 б. : ил. − 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). 25
12 Тапбергенов, С.О. Медициналық және клиникалық биохимия : оқулық / С. О. Тапбергенов. — М. : Литтерра, 2020. — 688 б. 60
13 «Ас корыту жуйесі» модулі : модуль «Пищеварительная система» : Интеграцияланған оқулық : қазақ және орыс тiлдерiнде / С. К. Жаууашева, С. Б. Жәутікова, М. М. Тусіпбекова және т.б. – М. : Литтерра, 2020. – 376 б. : ил. 50
14 «Жүрек–қан тамырлар жуйеci» модулі = модуль «Сердечно–сосудистая система» : Интеграцияланған оқулық : қазақ және орыс тiлдерiнде / С. К. Жауғашева және т.б. – М. : Литтерра, 2020. – 344б. : ил. 50
15 «Жуйке жуйесі» модулі : модуль «Нервная система» : Интеграцияланған оқулық : қазақ және орыс тiлдерiнде / С. К. Жаугашева, С. Б. Жәутікова, М. М. Тусіпбекова және т.б. – М. : Литтерра, 2020. – 264 б. : ил. 50
16 «Кан түзушi жуйеci» модулі = модуль «Кроветворная система» : Интеграцияланған оқулық : қазақ және орыс тiлдерiнде / С. К. Жауғашева, М. Т. Алиякпаров, С. Б. Жаутікова және т.б. – М. : Литтерра, 2020. – 288 б. : ил. 50
17 Адам анатомиясы : иллюстр. оқулық : 3 томдык. Т. 2. Спланхнология және жүрек–тамыр жүйесі / И. В. Гайворонский, Л. Л. Колесников, Г. И. Ничипорук, В. И. Филимонов, А. Г. Цыбулькин, А. В. Чукбар, В. В. Шилкин ; Л. Л. Колесников редакциясымен ; казак тіліндегі авторластырылган аудармашылар А. Б. Аубакиров, Ф. М. Сулейменова. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 488 б. : ил. 30
18 Адам анатомиясы : иллюстр. оқулық : 3 томдык. Т. 3. Жyйке жyйесі. Сезім мyшелері / И. В. Гайворонский, Л. Л. Колесников, Г. И. Ничипорук, В. И. Филимонов, А. Г. Цыбулькин, А. В. Чукбар, В. В. Шилкин ; Л. Л. Колесников редакциясымен ; казак тіліндегі авторластырылган аудармашылар А. Б. Аубакиров, Ф. М. Сулейменова. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 328 б. 30
19 Адам анатомиясы : иллюстр. оқулық : 3 томдык. Т. 1. Тірек–кимыл аппараты / И. В. Гайворонский, Л. Л. Колесников, Г. И. Ничипорук, В. И. Филимонов, А. Г. Цыбулькин, А. В. Чукбар, В. В. Шилкин ; Л. Л. Колесников редакциясымен ; қазақ тіліндегі авторластырылған аудармашылар А. Б. Аубакиров, Ф. М. Сулейменова. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 416 30
20 Рақышев, А.Р. Адам денесi : оқулық : 3 томдық. Т. 3/ А. Р. Ракышев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 376 б. : с. 50
21 Рақышев, А.Р. Адам денесi : оқулық : 3 томдық. Т. 1/ А. Р. Ракышев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 376 б. : с. 50
22 Рақышев, А.Р. Адам денесi : оқулық : 3 томдық. Т. 2/ А. Р. Ракышев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 376 б. : с. 50
23 Балалар терапиялык стоматологиясы : практикалык сабактарга нускаулык : оку куралы / [В. М. Елизарова ж.б.] ; редакциясын баскаргандар Л. П. Кисельникова, С. Ю. Страхова ; казак тіліне аударан жэне жауапты редакторы С. Т. Тулеутаева. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 336 б. : ил. 10
24 Терапиялық стоматология. Тіс аурулары : оқулық : уш бөлімнен турады. 1–бөлім / редакциясын басқарғандар Е. А. Волков, О. О. Янушкевич ; қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы С. Ж. Әбдікәрімов. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. —176 б.: ил. 20
25 Анестезиология және реаниматология : оқулық / редакциясының басқарған О.А.Долина ; қазақ тіліне аударған Е.Н.Дәрменов ; жауапты ред.М.Қ.Телеуов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 560 б., ил. 20
26 Красильникова, И.М. Дәрігерге дейінгі шуғыл медициналық көмек : оқу құралы / И.М.Красильникова, Е.Г.Моисеева ; жауапты редакторы А.Н.Саржанова ; қазақ тіліне аударған Г.Ж.Сағындықова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 208 б. ; ил. 100
27 Давылов, М.И. Онкология : оқулық / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев ; қазақ тiлiне аударған және жауапты редакторы Э.К. Койшыбаев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –720 б. : ил. 30
28 Топографиялық анатомия мен оперативтік хирургия : оқулық: 2–томдык. I–том / И.И. Каган ж.б. ; жауапты ред. Қ.Қ.Қайырбекова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 512 б. ; ил. 50
29 Топографиялық анатомия мен оперативтік хирургия : оқулық: 2–томдык. ІI–том / И.И. Каган ж.б. ; жауапты ред. Қ.Қ.Қайырбекова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 512 б. ; ил. 50
30 Бегайдарова, Р.Х. Балалардағы жұқпалы аурулардың диагностикасы және ажырату диагностикасы : оқу құралы / Р.Х.Бегайдарова, Г.Қ.Алшынбекова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 144 б. 30
31 Ішкі аурулар : оқулық : 2 томдык . ІI–том / В.С. Моисеев ж.б. ; жалпы ред. басқарған Р.С. Досмағамбетова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 720 б. − 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). 50
32 Ішкі аурулар : окулык : 2 томдык. I–том / В.С. Моисеев ж.б. ; жалпы ред. басқарған Р.С. Досмағамбетова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 768 б. 50
33 Клиникалық фармакология : оқулық / В.Г. Кукес ж.б. ; ред.басқарғандар В.Г. Кукес ; қазақ тіліндегі бас жауапты ред. У.М. Датхаев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 816 б. ; ил. − 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). 20
34 Мамандандырылған медбикелік кутімді ұйымдастыру : медициналық колледждер мен училищелерге арналған оку құралы / жалпы редакциясын баскарған З.Е. Сопина ; қазақ тіліне аударған А.Р. Куспанова, Б.Т. Алпыспаева ; жауапты редакторы С.К. Муратбекова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 432 с. : ил. 2
35 Нефрология : оқулық / ред. басқарғандар Ә.Б. Қанатбаева, Қ.А. Қабулбаев. – М.: Литтера, 2020. – 416 б. ; ил. 25
36 Сарсембаев, К.Т. Психиатрия және наркология. Тест тапсырмаларының жинағы : оқу құралы қазақ және орыс тілінде = Психиатрия и наркология. Сборник тестовых заданий : учебное пособие на казахском и русском языках / К.Т. Сарсембаев . – М. : Литтера, 2020. – 304 б. 30
37 Ревматология : клиникалық ұсыныстар / Е.Л.Насонов ж.б. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 512 б. ; ил. 25
38 Абдрахманова, М.Г. «Неврология» модулі : қазақ және орыс тілінде оқулық = модуль «Неврология» : учебник на казахском и русском языках / М.Г. Абдрахманова. – М.: Литтерра, 2018. – 256 б. 30
39 Адилова, Л.М. Мейіргердің манипуляциялық эрекетінің алгоритмдері : оқу–әдістемелік құралы қазақ және орыс тілінде = Алгоритмы сестринских манипуляций : учебно–методическое пособие на казахском и русском языках / Л.М. Адилова. – М.: Литтера, 2020. – 256 б. 5
40 Осипова, В.Л. Аурухана ішілік жұқпа: оқу құралы / В.Л. Осипова ; қазақ тіліне аударған Б.Қ. Сарсенова, Г.Н. Набиева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 240 б. ; ил. 2
41 Федорова, В.Н. Физика : оқулық лицейлер мен колледждерге арналған / В. Н. Федорова, Е. В. Фаустов; қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы К.Б. Оразакынов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 384 б. : сур. − 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). 10
42 Бейорганикалык химия практикумы =Практикум по неорганической химии : оку–әдістемелік құрал қазақ және орыс тiлiнде : учебно-методическое пособие на каз. и рус. языках / [Кожамжарова А. С. ж.б.]. – М. : Литтерра, 2020. – 560 б. : ил. 35
43 Чекотаева, К.А. Аналитикалық химия пәнінің сандық талдау тәсілдері : оқу құралы қазақ және орыс тiлiнде = Метод количественного анализа в аналитической химии : учебное пособие на каз. и рус. языках / К. А. Чекотаева, Э. К. Карлова. – М. : Литтерра, 2020. –512 б. : ил. 5
44 Биохимия : оқулық / Е.С. Севериннін редакциялық басшылығымен ; қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А. Ж. Сейтембетова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 752 б. : ил. 30
45 Корнекі медициналы биохимия : оку куралы казак жэне орыс тілдерінде = Наглядная медицинская биохимия : учебное пособие на казахском и русском языках / Дж. Г. Солвей ; ред. баскарган Е. С. Северин ; казак тіліндегі басылымнын жауапты редакторы Ж. Ж. Гумарова ; казак тіліне аударган С. Н. Ділмагамбетов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –328 б. : ил. 5
46 Акуленко Л.В. Биология медициналық генетика негіздерімен : оқулық / Л. В. Акуленко, И. В. Угаров ; редакциясын баскарғандар О. О. Янушевич, С. Д. Арутюнов ; қазақ тіліне аударғандар К.А. Естемесова, Б.Н. Дюсенбекова; қазақ тіліндегі басылымның жауапты редакторы К.А. Естемесова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 416 б. : ил. 5
47 Биология : окулык / И. И. Козлова, И. Н. Волков, А. Г. Мустафин ; казак тіліне аударган Э. Э. Тосейтов ; жауапты редакторы Б. Э. Кудабаев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –368 б. : ил. 5
Автор, название, год издания Кол–во экз.

На русском языке

Чернявский, М.Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии : учебник / М. Н. Чернявский. – 5–е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 400 с. 50
Общие и частные вопросы медицинской профилактики: руководство / ред. К.Р.Амлаев, В.Н.Муравьева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 512 с. 3
Философия развития здравоохранения : методология прогнозирования / В. Б. Филатов [и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 272 с. : ил. 3
Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 608 с. : ил. 7
Элланский, Ю.Г. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. Г. Элланский и др. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –624 с. 7
Эпидемиология инфекционных болезней : учебное пособие / Н.Д. Ющук [ и др.]. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 496 с.: ил. 3
Эпидемиологическая диагностика. Руководство к практическим занятиям : учебное пособие / Л. П. Зуева, А. В. Любимова, К. Д. Васильев [и др.] ; под ред. Л. П. Зуевой. –М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –192 с. : ил. 3
Джайн, К.К. Основы персонализированной медицины: медицина ХХІ века: омикс–технология, новые знания, компетенции и инновации / К.К. Джайн, К.О.Шарипов. – М.:Литтера, 2020. – 576 с. 5
Карякин, Н.Н. 3D–печать в медицине / Н.Н.Карякин, Р.О.Горбатов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 240 с. 5
Амбулаторная урология / П. В. Глыбочко [и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –336 с. : ил. 2
Амбулаторно–поликлиническая андрология / А. В. Сагалов. –2–е изд. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. –528 с. 2
Детская анестезиология / под ред. Алана Дэвида Кэя, Чарльза Джеймса Фокса, Джеймса Х. Диаса ; пер. с англ. под ред. С. М. Степаненко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –648 с. : ил. 5
Детская гастроэнтерология / Т. Г. Авдеева, Л. П. Парменова, Т. В. Мякишева. –2–е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР– Медиа, 2019. ― 272 с. ― (Серия «Библиотека врача–специалиста»). 5
Детская дерматовенерология : учебник / под ред. И. А. Горланова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. –512 с. : ил. 2
Петрухин, А.С. Детская неврология : учебник : в 2 т. / А. С. Петрухин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –Т. 1. –272 с. : ил. 5
Петрухин, А.С. Детская неврология : учебник : в 2 т. / А. С. Петрухин. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –Т. 2. –272 с. : ил. 5
Медицинская генетика : учебник / под ред. Н. П. Бочкова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 224 с. : ил. 50
Медицинская паразитология : учебник / под ред. Н. В. Чебышева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –432 с. : ил. 20
Наркология. Национальное руководство / под ред. Н.Н. Иванца, М.А. Винниковой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 704 с. – (Национальное руководство) 10
Шабалов Н.П. Неонатология : учеб. пособие : в 2 т. / Н. П. Шабалов. –6–е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –Т. 1. –704 с. : ил. 5
Неонатология : учеб. пособие : в 2 т. / Н. П. Шабалов. –6–е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –Т. 2. –736 с. : ил. 5
Ткаченко, А.А. Судебно–психиатрическая экспертиза / А. А. Ткаченко, Д. Н. Корзун. –2–е изд., перераб. и доп. –М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –728 с. : ил. 5
Николаев, А.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник / А. В. Николаев. ― 3–е изд., испр. и доп. ― М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. ― 736 с. : ил. 40
УЗИ в отделении интенсивной терапии / К. Киллу, С. Далчевски, В. Коба ; пер. с англ. под ред. Р. Е. Лахина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –288 с. : ил. 2
Бурлаков А.А. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / А. А. Бурлаков. –М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –176 с. : ил. 2
Ненадлежащее оказание медицинской помощи. Судебно–медицинская экспертиза: учебное пособие / под ред. П. О. Ромодановского, А. В. Ковалева, Е. Х. Баринова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –144 с. 10
Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела : учебник / С. И.Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –336 с. : ил. 1
Болезни прорезывания зубов : учебное пособие / Э. А. Базикян [и др.] ; под ред. Э. А. Базикяна. –М : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 80 с. : ил. 15
Брекет–системы. Современный взгляд : учебное пособие / Л. С. Персин [и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –128 с. : ил. 10
Дентальная имплантация : национальное руководство / под ред. А. А. Кулакова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –400 с. –(Серия «Национальные руководства»). 3
Янушевич, О.О. Десневая жидкость. Неинвазивные исследования в стоматологии : учебное пособие / О. О. Янушевич, Т. П. Вавилова, И. Г. Островская. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –160 с. 10
Десневая и костная пластика в дентальной имплантологии / Р. М. Бениашвили [и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. –240 с. : ил. 5
Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство / под ред. В. К. Леонтьева, Л. П. Кисельниковой. –2–е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –952 с. –(Серия «Национальные руководства»). 5
Детская челюстно–лицевая хирургия. Сборник тестовых заданий : учебное пособие / под ред. О. О. Янушевича, О. З. Топольницкого, А. П. Гургенадзе. –М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –144 с. 20
Диагностика и лечение пациентов стоматологического профиля : учебник / И. М. Макеева [и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –256 с. 10
Зуботехническое дело в стоматологии : учебник / Б. А. Смирнов, А. С. Щербаков. –2–е изд., доп. и перераб. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 336 с. : ил. 20
Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности : учебник / М. Л. Миронова, Т. М. Михайлова. –М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –368 с. : ил. 20
Лазеры в стоматологии : клиническое руководство / под ред. Патрисии М. де Фрейтас, Алинэ Симоэс ; пер. с англ. под ред. Л. А. Дмитриевой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –424 с. : ил. 5
Ортопедическая стоматология : учебник / под ред. Э. С. Каливраджияна, И. Ю. Лебеденко, Е. А. Брагина, И. П. Рыжовой. –3–е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –800 с. : ил. 30
Основы анатомии, окклюзии и артикуляции в стоматологии: учебник / С. И. Абакаров. –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. –528 с. : ил. 10
Основы технологии зубного протезирования : учебник : в 2 т. / С. И. Абакаров [ и др.] ; под ред. Э. С. Каливраджияна. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – Т. 1. – 576 с. : ил. 10
Особенности проводникового обезболивания при операциях удаления зубов в амбулаторной стоматологии : учеб. пособие / под ред. А. В. Севбитова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. –168 с. : ил. 15
Пропедевтика стоматологических заболеваний : учебник / под ред. С. Н. Разумовой, И. Ю. Лебеденко, С. Ю. Иванова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –336 с. : ил. 20
Рентгеноанатомия и рентгенодиагностика в стоматологии : учебное пособие / В. П. Трутень. –2–е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –256 с. : ил. 10
Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно–лицевой хирургии : атлас / А. П. Аржанцев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –320 с. : ил. 10
Стоматологическое материаловедение : учебник / Э. С. Каливраджиян [и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –560 с. : ил. 20
Стоматология : учебник / В. В. Афанасьев [и др.] ; под ред. В. В. Афанасьева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –448 с. : ил. 20
Стоматология детского возраста : учебник : в 3 ч. – 2–е изд., перераб. и доп. / В. М. Елизарова [и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – Ч. 1. Терапия. – 480 с. : ил. 30
Физическая и коллоидная химия : учебник / А. П. Беляев, В. И. Кучук; под ред. А. П. Беляева. –2–е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –752 с. 40
Физическая и коллоидная химия. Задачник : учебное пособие для вузов / А. П. Беляев, А. С. Чухно, Л. А. Бахолдина, В. В. Гришин ; под ред. А. П. Беляева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –288 с. : ил. 5
Ботаника : учебник / С. Г. Зайчикова, Е. И. Барабанов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –288 с. : ил. 50
Биотехнология : учебник / под ред. В. А. Колодязной, М. А. Самотруевой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –384 с. : ил. 5
Экология человека : учебник / под ред. А.И. Григорьева. –2–е изд., испр. – М. : ГЭОТАР– Медиа, 2020. –240 с. : ил. − 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). 5
Аналитическая химия : учебник / Ю. Я. Харитонов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –320 с. 10
Общая и неорганическая химия : учебник / А. В. Бабков, Т. И. Барабанова, В. А. Попков. –2–е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –384 с. : ил. 50
Информатика и медицинская статистика / под ред. Г. Н. Царик. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. –304 с. 50
Наглядная медицинская статистика : учебное пособие / А. Петри, К. Сэбин ; пер. с англ. под ред. В. П. Леонова. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. –216 с. : ил. 7
Безопасность жизнедеятельности : учебник / И. П. Левчук [и др.] ; под ред. И. П. Левчука. –M. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –304 с. 2
Жанпейс У.А. Русский язык / У.А. Жанпейс, Н.А. Озекбаева, Р.Д. Даркенбаева. – М.: Литтерра, 2020. – 272 с. 50
Математика : учебник / Е. В. Греков. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. –304 с. : ил. 30
Биология : учебник : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –Т. 2. –560 с. : ил. 5
Биология : учебник : в 2 т. / под ред. В. Н. Ярыгина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. –Т. 1. – 736 с. : ил. 5
Ревматология, в том числе детская

7R091002 Ревматология, в том числе детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Ревматология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Ревматолог, в том числе детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Гематология (взрослая)

7R091005 Гематология (взрослая)

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Гематология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Гематолог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Онкология и гематология детская

7R091006 Онкология и гематология детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Онкология и гематология детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Онколог и гематология детская», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Эндокринология, в том числе детская

7R091008 Эндокринология, в том числе детская

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Эндокринология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Эндокринолог, в том числе детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Лучевая терапия

7R091015 Лучевая терапия

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Лучевая терапия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Лучеваой терапии», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Кардиохирургия, в том числе детская

7R091018 Кардиохирургия, в том числе детская

Срок обучения:4 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Кардиохирургия, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Кардиохирург, в том числе детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Ангиохирургия, в том числе детская

7R091019 Ангиохирургия, в том числе детская

Срок обучения:4 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Ангиохирургия, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Ангиохирург, в том числе детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Ангиохирургия, в том числе детская

7R091021 Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская

Срок обучения:3 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Челюстно-лицевая хирургия, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Челюстно-лицевой хирургии, в том числе детской», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Пластическая хирургия

7R091022 Пластическая хирургия

Срок обучения:4 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Пластическая хирургия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Пластической хирургии», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Судебно-медицинская экспертиза

7R091034 Судебно-медицинская экспертиза

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Судебно-медицинской экспертизы», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Семейная медицина

7R091038 Семейная медицина

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Семейная медицина» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Семейной медицины», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Физическая медицина и реабилитация

7R091040 Физическая медицина и реабилитация

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Физическая медицина и реабилитация» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Физической медицины и реабилитации», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×
Стоматология детского возраста

7R091046 Стоматология детского возраста

Срок обучения:2 года
Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Стоматология детского возраста » выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – Стоматолог детского возраста », свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

×

Акушерство и гинекология, в том числе и детская

Выпускнику, завершившему обучение по специальности «акушерство и гинекология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «акушер-гинеколог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача акушер-гинеколога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

7М10101 — «Общественное здравоохранение».

В магистратуру Университета принимаются граждане РК и лица без гражданства, освоившие образовательные программы высшего образования (имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтверждающий получение квалификации «бакалавр» или «дипломированный специалист).

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ОСВОИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ: ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Срок обучения: 1/1,5/2 года
  Врач общей практики

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «врач общей практики».

  Выдается сертификат с присуждением квалификации «врач общей практики» и Свидетельство об окончании интернатуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача общей практики. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в резидентуре, магистратуре.

  Стоматология

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «врач стоматолог» и свидетельство об окончании интернатуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в резидентуре, магистратуре.

  Педиатрия

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «педиатрия » выдается сертификат с присуждением квалификации «педиатр», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача педиатра. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Онкология

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «онкология » выдается сертификат с присуждением квалификации «онколог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача онколога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Кардиология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «кардиология, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «кардиолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача кардиолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Оториноларингология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «оториноларингология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «оториноларинголог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача оториноларинголога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Психиатрия

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «психиатрия » выдается сертификат с присуждением квалификации «психиатр», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача психиатра. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Лучевая диагностика

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «лучевая диагностика» выдается сертификат с присуждением квалификации «врач лучевой диагностики», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача лучевой диагностики. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Офтальмология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «офтальмология, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «офтальмолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача офтальмолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Вступительный экзамен по профилю группы образовательных программ резидентуры проводится с 8 по 16 августа календарного года, зачисление – до 28 августа календарного года.

  Дерматовенерология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «дерматовенерология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «дерматовенеролог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача дерматовенеролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Анестезиология и реаниматология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «анестезиология и реаниматология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «анестезиолог и реаниматолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача анестезиолога и реаниматолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Медицина чрезвычайных ситуация и катастроф

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «медицина чрезвычайных ситуация и катастроф» выдается сертификат с присуждением квалификации «врача медицины чрезвычайных ситуация и катастроф», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача МЧС. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Урология и андрология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «урология и андрология, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «уролог-андролог, в том числе и детская», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача уролога-андролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Пульмонология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «пульмонология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «пульмонолог, в том числе и детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача пульмонолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Общая хирургия

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «общая хирургия» выдается сертификат с присуждением квалификации «врач хирург», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача врача хирурга. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Терапия

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «терапия» выдается сертификат с присуждением квалификации «терапевт», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача врача терапевта. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Аллергология и иммунология, в том числе и детская

  Выпускнику, завершившему обучение по специальности «аллергология и иммунология, в том числе и детская » выдается сертификат с присуждением квалификации «аллерголог-иммунолог, в том числе и детская », свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача врача аллерголога-иммунолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

  Выпускнику завершившему обучение по специальности 5В110200 «Общественное здравоохранение» выдается диплом с присуждением академической степени «бакалавр общественного здравоохранения». Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в интернатуре.

  Для кого предназначена данная программа: для выпускников школ и колледжей.

  «Медицина (6М110100)

  В магистратуру Университета принимаются граждане РК и лица без гражданства, освоившие образовательные программы высшего образования (имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтверждающий получение квалификации «бакалавр» или «дипломированный специалист).

  Предшествующий уровень образования лиц, желающих освоить образовательные программы магистратуры: высшее профессиональное образование по специальностям: 5B130100 — «Общая медицина», 040100 – «Лечебное дело», 040200 – «Педиатрия», 040600 – «Восточная медицина», 5B130200 — «Стоматология», 5В110400 — «Медико-профилактическое дело.

  • Срок обучения: 1/1,5/2 года
  • Профильные предметы для поступления: Биостатистика, Доказательная медицина
  • Форма обучения: очная
  • Языки обучения: русский и казахский
  • Срок приема заявлений с 3 по 25 июля календарного года.
  • Комплексное тестирование проводится с 8 по 16 августа календарного года, зачисление – до 28 августа календарного года.

  ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА (6В10103)

  5В130100 «Жалпы медицина» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «Жалпы медицина бакалавры»академиялық дәрежесі берілген диплом беріледі.

  Түлектер одан әрі интернатурада, магистратурада оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын;
  • Бейiндi пәндер: химия және биология;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • ҰБТ ең төменгі балл: 70 (әр пәнен 5 балдан кем емес );
  • Осы бағдарлама кімге арналған: мектеп және колледж түлектеріне.

  ФАРМАЦИЯ (5B110300)

  Оқуды аяқтаған түлекке 5B110300 «Фармация ” бiтiргеннен кейін Фармация бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды интернатурада жалғастыра алады.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс,ағылшын;
  • Бейiндi пәндері химия және биология;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • ҰБТ ең төменгі балл: 70 (әр пәнен 5 балдан кем емес );
  • Осы бағдарлама кімге арналған: мектеп және колледж түлектері үшін.

  ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ (5B110200)

  Оқуды аяқтаған түлекке 5B110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау ” бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды магистратурада жалғастыра алады.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Бейiндi пәндері: химия және биология;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • ҰБТ/ТКТ ең төменгі балы: 65 (әр пәннен 5 балдан кем болмау керек)
  • Осы бағдарлама кімге арналған:мектеп және колледж түлектері үшін

  МЕЙІРБИКЕ ІСІ (5B110100)

  Оқуды аяқтаған түлекке 5B110100 «Мейiрбике iсi ” бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды магистратурада жалғастыра алады.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Бейiндi пәндері: химия жәнебиология;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • ҰБТ ең төменгі балл: 70 (әр пәнен 5 балдан кем емес );
  • Осы бағдарлама кімге арналған:мектеп және колледж түлектері үшін

  Стоматология (5B130200)

  Бойынша оқуды аяқтаған түлекке 5B130200 «Стоматология” бiтiргеннен кейін Стоматология бакалавры академиялық дәрежесі бар диплом беріледі. Түлектер одан әрі оқуды интернатурада жалғастыра алады.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс,ағылшын;
  • Бейiндi пәндері: химия және биология;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • ҰБТ ең төменгі балл: 70 (әр пәнен 5 балдан кем емес );
  • Осы бағдарлама кімге арналған: мектеп және колледж түлектері үшін.

  ЖАЛПЫ ПРАКТИКА ДӘРІГЕРІ

  «Жалпы практика дәрігері»мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге «Жалпы практика дәрігері» біліктілігі берілген сертификат және интернатураны бітіргені туралы куәлік беріледі, жалпы практика дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберіледі. Бітірушілердің резидентурада, магистратурада одан әрі оқуын жалғастыруға құқығы бар.

  • Оқу тілі: қазақ, орыс.
  • Бакалавриатта оқу мамандығы: Жалпы медицина.
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: бакалавриат бітірушілері үшін.
  • Оқу мерзімі: 2 жыл.
  • Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 1 шілдесінен 15 тамызына дейін.

  Стоматология

  «Стоматология» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «дәрігер стоматолог» біліктілігі берілген сертификат және интернатураны бітіргені туралы куәлік, стоматолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Бітірушілердің резидентурада, магистратурада одан әрі оқуын жалғастыруға құқығы бар.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Бакалавриатта оқу мамандығы: стоматология
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: бакалавриат түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 1 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 1 шілдесінен 15 тамызына дейін.

  Университет магистратурасына жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген («бакалавр» немесе «дипломды маман» біліктілігін алғандығын растайтын Жоғары кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты бар) ҚР азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

  Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгеруге ниет білдірген тұлғалардың білім деңгейі: 5В110200 — «Қоғамдық денсаулық сақтау», 5B130100 — «Жалпы медицина», 5B130200 — «Стоматология», 5В1100100 — «Мейірбике ісі», 5В110300 — «Фармация», 5B030100 — «Құқықтану», 5B050600 – «Экономика», 5B050700 — «Менеджмент», 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В051300 – «Әлемдік экономика»мамандықтары бойынша жоғары кәсіптік білім.

  • Оқу мерзімі: 1/1, 5/2 жыл
  • Оқуға түсу үшін профильді пәндер: Биостатистика, Қоғамдық денсаулық сақтау
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Оқыту тілдері: қазақ және орыс
  • Өтініштерді қабылдау мерзімі күнтізбелік жылдың 3-25 шілдесі аралығында.
  • Кешенді тестілеу күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.
  • Медицина

  «МЕДИЦИНА (6М110100)»

  Университет магистратурасына жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын меңгерген («бакалавр» немесе «дипломды маман» біліктілігін алғандығын растайтын Жоғары кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты бар) ҚР азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

  Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгеруге ниет білдірген тұлғалардың білім деңгейі: 5B130100 — «Жалпы медицина», 040100 – «Емдеу ісі», 040200 – «Педиатрия», 040600 – «Шығыс медицинасы», 5B130200 — «Стоматология», 5В110400 — «Медициналық-профилактикалық іс.

  • Оқу мерзімі: 1/1, 5/2 жыл
  • Оқуға түсу үшін профильді пәндер: Биостатистика, дәлелді медицина
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Оқыту тілдері: қазақ және орыс
  • Өтініштерді қабылдау мерзімі күнтізбелік жылдың 3-25 шілдесі аралығында.
  • Кешенді тестілеу күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  1. АКУШЕРЛІК ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР

  «Акушерлік және гинекология, оның ішінде балалар» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «акушер-гинеколог, оның ішінде балалар» біліктілігін беретін сертификат, акушер-гинеколог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі

  Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 3 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.
  • Резидентураға арналған білім беру бағдарламалары тобының түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамызы аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін өткізіледі.

  ПЕДИАТРИЯ

  «Педиатрия» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «педиатрия» біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, педиатр дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсат беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқу тілі: қазақ, орыс;
  • интернатурада оқу мамандығы: жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ОНКОЛОГИЯ

  «Онкология» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «онколог» біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, онколог дәрігері ретінде дербес практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  КАРДИОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР КАРДИОЛОГИЯСЫ

  «Кардиология, оның ішінде балалар кардиологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «кардиолог, оның ішінде балалар кардиологы» біліктілігі берілген сертификат, кардиолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 3 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау – күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯСЫ

  «Оториноларингология, оның ішінде балалар» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «оториноларинголог, оның ішінде балалар» біліктілігі берілген сертификат, оториноларинголог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 3 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ПСИХИАТРИЯ

  «Психиатрия» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге «психиатр» біліктілігі берілген сертификат, психиатр дәрігер ретінде дербес практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 2 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  СӘУЛЕЛІК ДИАГНОСТИКА

  «Сәулелік диагностика» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «сәулелік диагностика дәрігері» біліктілігі берілген сертификат, сәулелік диагностика дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқу тілі: қазақ, орыс;
  • интернатурада оқу мамандығы: жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ОФТАЛЬМОЛОГИЯСЫ

  «Офтальмология, оның ішінде балалар» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «офтальмолог, оның ішінде балалар» біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, офтальмолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 3 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ, ОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯСЫ

  «Дерматовенерология, оның ішінде балалар» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «дерматовенеролог, оның ішінде балалар» біліктілігі берілген сертификат, дерматовенеролог дәрігер ретінде дербес практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАТОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАТОЛОГИЯ

  «Анестезиология және реаниматология, соның ішінде балалар» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «анестезиолог және реаниматолог, соның ішінде балалар» біліктілігі берілген сертификат, анестезиолог және реаниматолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 3 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ АПАТТАР МЕДИЦИНАСЫ

  «Төтенше жағдайлар және Апаттар медицинасы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «Төтенше жағдайлар және Апаттар медицинасы дәрігері» біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, ТЖМ дәрігері ретінде дербес практикалық қызметке жіберілгені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  УРОЛОГИЯ ЖӘНЕ АНДРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР УРОЛОГИЯСЫ

  «Урология және андрология, соның ішінде балалар» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «уролог-андролог, соның ішінде балалар уролог» біліктілігі берілген сертификат, уролог-андролог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 3 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ПУЛЬМОНОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ПУЛЬМОНОЛОГИЯСЫ

  «Пульмонология, оның ішінде балалар» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «пульмонолог, оның ішінде балалар» біліктілігі берілген сертификат, пульмонолог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ЖАЛПЫ ХИРУРГИЯ

  «Жалпы хирургия» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «хирург дәрігері» біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, хирург дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсат беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 3 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  ТЕРАПИЯ

  «Терапия» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «терапевт» біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, терапевт дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
  • Оқу түрі: күндізгі;
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
  • Оқу мерзімі: 2 жыл;
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.

  АЛЛЕРГОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯ, ОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР АЛЛЕРГОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯСЫ

  «Аллергология және иммунология, оның ішінде балалар аллергологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «аллерголог-иммунолог, оның ішінде балалар аллергологы» біліктілігі берілген сертификат, аллерголог-иммунолог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

  • Оқыту тілі: қазақ, орыс
  • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
  • Оқу түрі: күндізгі
  • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне
  • Оқу мерзімі: 2 жыл
  • Конкурсқа қатысу үшін өтініштерді қабылдау мерзімі ағымдағы жылдың 3 шілдесінен 25 шілдесіне дейін.

  Резидентура білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханы күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз аралығында, қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.
   PUBLIC HEALTH (6М110200)

   Citizens of the Republic of Kazakhstan and stateless persons who have mastered the educational programs of higher education (having a state standard document on higher professional education confirming receipt of the qualification “Bachelor” or “graduate specialist” are admitted to the Master’s program of the University.

   The previous level of education of applicants for master’s education programs: higher professional education in the specialties: 5В110200 — «Public Health», 5B130100 — «General Medicine», 5B130200 — «Dentistry», 5V110100 — «Nursing», 5V110300 — «Pharmacy», 5B030100 — «Jurisprudence», 5B050600 — «Economics», 5B050700 — «Management», 5B051000 — «State and local government», 5B051300 — «World economy».

   • Duration of study: 1 / 1,5 / 2 years
   • Subjects for admission: Biostatistics, Public Health
   • Full-time form of education
   • Languages ​​of study: Russian and Kazakh
   • The deadline for accepting applications is July 3–25 of the calendar year.
   • Comprehensive testing is conducted from August 8 to 16 of the calendar year, enrollment — until August 28 of the calendar year.

   «MEDICINE (6M110100)

   Citizens of the Republic of Kazakhstan and stateless persons who have mastered the educational programs of higher education (having a state standard document on higher professional education confirming receipt of the qualification “Bachelor” or “graduate specialist” are admitted to the Master’s program of the University.

   The previous level of education of applicants for master’s programs: higher professional education in the field of: 5B130100 — General Medicine, 040100 — General Medicine, 040200 — Pediatrics, 040600 — Eastern Medicine, 5B130200 — Dentistry, 5В110400 — “Medical and preventive care.

   • Duration of study: 1 / 1,5 / 2 years
   • Subjects for admission: Biostatistics, Evidence-based medicine
   • Full-time form of education
   • Languages ​​of study: Russian and Kazakh
   • The deadline for accepting applications is July 3–25 of the calendar year.
   • Comprehensive testing is conducted from August 8 to 16 of the calendar year, enrollment — until August 28 of the calendar year.

   Роль личности медицинского работника и видных деятелей медицины в период Великой Отечественной Войны (военные медики, ученые и т.д.).

   Организация военного и гражданского здравоохранения во время Великой Отечественной Войны (сортировка, военные эвако- и тыловые госпитали, медицинская помощь раненому и пострадавшему населению).

   Оказание первичной медико-санитарной помощи: доврачебной, врачебной и специализированной и организация противоэпидемических мероприятий в годы Великой Отечественной Войны

   В рамках конференции будет организована тематическая выставочная экспозиция, посвященная 75-летнему юбилею Победы, на которой будут представлены фото- и видеоматериалы, специализированная литература.

   На конференции будут заслушаны доклады о роли медицинских работников, ученых и видных деятелей здравоохранения, организаций медицинской службы в годы Великой Отечественной войны.

   В время подготовки к конференции будет проведен конкурс научных работ среди молодых ученых, лучшие работы будут включены в программу Конференции.

   Также будет проведен творческий конкурс на лучшее произведение на тему «Моя семья в истории Великой Победы». На конкурс могут быть представлены повести, рассказы и авторские видеоролики. Лучшие произведения будут включены в Юбилейный сборник, посвященный 75-летию Победы. По итогам конкурсов победители будут награждены дипломами и ценными призами.

   Работы для участия в конференции и конкурсе принимаются на казахском, русском и английском языках. По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов. Материалы для публикации, темы докладов и заявку на участие с телефонами контактного лица направлять по электронному адресу: diaam@krmu.edu.kz, телефон: 8(727)250 67 82; 8(727)250 67 81 (с 9.00 до 18.00 по времени г. Нур-Султана) главному специалисту отдела научной работы д.м.н. Хабиевой Тамаре Хамитовне до 2 марта 2020 года.

   Nursing care (5В110100)

   Graduates who complete training in the specialty 5B110100 «Nursing» are awarded a diploma with the award of the academic degree «Bachelor of Nursing.»

   GRADUATES HAVE THE RIGHT TO CONTINUE FURTHER TRAINING IN THE MASTER:

   • Language of instruction: Kazakh, Russian;
   • Majors: chemistry and biology;
   • Full-time form of education;
   • Minimum UNT / CT score: 65 (at least five points for each subject);
   • For whom this program is intended: for graduates of schools and colleges.

   CARDIOLOGY, INCLUDING INFANTILE

   A graduate who has completed training in the specialty “cardiology, including infantile” is issued a certificate awarding the qualification “cardiologist,including infantile ”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a cardiologist,including infantile. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 3 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   A graduate who has completed training in the specialty “otorhinolaryngology, including infantile” is issued a certificate awarding the qualification “ORT specialist,including infantile ”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a ORT specialist,including infantile. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 3 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   PSYCHIATRY

   A graduate who has completed training in the specialty “ psychiatry” is issued a certificate awarding the qualification “psychiatrist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a psychiatrist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 2 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   RADIODIAGNOSIS

   A graduate who has completed training in the specialty “ radiodiagnosis” is issued a certificate awarding the qualification “radiologist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a radiologist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 2 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   OPHTHALMOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

   A graduate who has completed training in the specialty “ophthalmology, including pediatric ” is issued a certificate awarding the qualification “ophthalmologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a ophthalmologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 3 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   DERMATOVENEREOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

   A graduate who has completed training in the specialty “dermatovenereology, including pediatric ” is issued a certificate awarding the qualification “dermatovenerologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a dermatovenerologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • l Language of study: kazakh, russian
   • l Internship speciality: general practice doctor
   • l Mode of study: intramural
   • l Who is this program for: for internship graduates
   • l Training period: 2 years
   • l The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION, INCLUDING PEDIATRIC

   A graduate who has completed training in the specialty “Anesthesiology and resuscitation, including pediatric ” is issued a certificate awarding the qualification “anesthesiologist and resuscitationist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a anesthesiologist and resuscitationist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 3 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   MEDICINE OF EMERGENCY SITUATIONS AND DISASTERS

   A graduate who has completed training in the specialty “medicine of emergency situations and disasters” is issued a certificate awarding the qualification “doctor of medicine of emergency situations and disasters”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of medicine of emergency situations and disasters. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 2 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   URINOLOGY AND ANDRIATRY, INCLUDING PEDIATRIC

   A graduate who has completed training in the specialty “urinology and andriatrym including pediatric” is issued a certificate awarding the qualification “urinologist and andrologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a urinologist and andrologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 3 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   PULMONOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

   A graduate who has completed training in the specialty “pulmonology including pediatric” is issued a certificate awarding the qualification “pulmonologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a pulmonologist, including pediatric. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 2 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   GENERAL SURGERY

   A graduate who has completed training in the specialty “general surgery” is issued a certificate awarding the qualification “surgeon”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a surgeon. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 3 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   INTERNAL MEDICINE

   A graduate who has completed training in the specialty “internal medicine” is issued a certificate awarding the qualification “therapeutist”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a therapeutist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 2 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   ALLERGIOLOGY AND IMMUNOLOGY, INCLUDING PEDIATRIC

   A graduate who has completed training in the specialty “allergiology and immunologym including pediatric” is issued a certificate awarding the qualification “allergologist-immunologist, including pediatric”, a certificate of completion of residency with admission to independent practice as an allergologist-immunologist. Graduates have the right to continue further studies in doctoral studies with a three-year experience.

   • Language of study: kazakh, russian
   • Internship speciality: general practice doctor
   • Mode of study: intramural
   • Who is this program for: for internship graduates
   • Training period: 2 years
   • The deadline for accepting applications for participation in the competition is from July 3 to July 25 of the current year.

   Entrance exams on major subjects are conducted from August 8 to 16 of the calendar year, admission — until August 28 of the calendar year.

   7R09123 Детская хирургия

   Срок обучения:3 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Детская хирургия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – детский хирург», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача детского хирурга. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09125 Травматология – ортопедия, в том числе и детская

   Срок обучения:3 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Травматология – ортопедия, в том числе и детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – травматолог – ортопед, том числе детский», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача травматолога – ортопеда, в том числе и детского. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09111 Инфекционные болезни, в том числе детские

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Инфекционные болезни, в том числе детские» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – инфекционист», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача инфекционных болезней, в том числе детских. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09131 Неонатология

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Неонатология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – неонатолог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача неонатолога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09141 Скорая и неотложная медицинская помощь

   Срок обучения:3 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Скорая и неотложная медицинская помощь» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – скорой и неотложной медицинской помощи», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача скорой и неотложной медицинской помощи. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09143 Терапевтическая стоматология

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Терапевтическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог-терапевт», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога — терапевта. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09109 Нефрология, в том числе детская

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Нефрология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – нефролог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача нефрологии, в том числе детской. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09147 Ортодонтия

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Ортодонтия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог ортодонт», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога ортодонта. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09103 Аллергология и иммунология, в том числе детская

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Аллергология и иммунология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – аллерголог иммунолог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача аллерголога и иммунолога, в том числе детского. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09145 Ортопедическая стоматология

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Ортопедическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог-ортопед», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога-ортопеда. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09144 Хирургическая стоматология

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Хирургическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – стоматолог-хирург», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача стоматолога-хирурга. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09104 Гастроэнтерология, в том числе детская

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Гастроэнтерология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – гастроэнтеролог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача гастроэнтеролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09142 Клиническая фармакология

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Клиническая фармакология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – клинический фармаколог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача клинической фармакологии. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09137 Неврология, в том числе детская

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Неврология, в том числе детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – невролог», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача невролога. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09133 Медицинская генетика

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Медицинская генетика» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – генетик», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача генетика. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R09116 Спортивная медицина

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Спортивная медицина» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врач – спортивной медицины», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   АКУШЕРЛІК ЖӘНЕ ГИНЕКОЛОГИЯ, ОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ГИНЕКОЛОГИЯСЫ

   «Акушерлік және гинекология, оның ішінде балалар гинекологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «акушер-гинеколог, оның ішінде балалар гинекологы» біліктілігі берілетін сертификат, акушер-гинеколог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   ПЕДИАТРИЯ

   «Педиатрия» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге «педиатр» біліктілігі берілетін сертификат, педиатр дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс.
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   ОНКОЛОГИЯ

   «Онкология» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «онколог» біліктілігі берілетін сертификат, онколог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   КАРДИОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР КАРДИОЛОГИЯСЫ

   «Кардиология, оның ішінде балалар кардиологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «кардиолог, оның ішінде балалар кардиологы» біліктілігі берілетін сертификат, кардиолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯСЫ

   «Оториноларингология, оның ішінде балалар оториноларингологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «оториноларинголог, оның ішінде балалар оториноларингологы» біліктілігі берілетін сертификат, оториноларинголог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   ПСИХИАТРИЯ

   «Психиатрия» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге «психиатр» біліктілігі берілетін сертификат, психиатр дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ОФТАЛЬМОЛОГИЯСЫ

   «Офтальмология, оның ішінде балалар офтальмологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «офтальмолог, оның ішінде Балалар офтальмологы» біліктілігі берілетін сертификат, офтальмолог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   СӘУЛЕЛІК ДИАГНОСТИКА

   «Сәулелік диагностика» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «сәулелік диагностика дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, сәулелік диагностика дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯСЫ

   «Дерматовенерология, оның ішінде балалар дерматовенерологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «дерматовенеролог, оның ішінде балалар дерматовенерологы» біліктілігі берілетін сертификат, дерматовенеролог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАТОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР

   «Анестезиология және реаниматология, оның ішінде балалар анестезиологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «анестезиолог және реаниматолог, оның ішінде балалар анестезиологы» біліктілігі берілетін сертификат, анестезиолог және реаниматолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ АПАТТАР МЕДИЦИНАСЫ

   «Төтенше жағдайлар және Апаттар медицинасы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «Төтенше жағдайлар және Апаттар медицинасы дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, ТЖМ дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   УРОЛОГИЯ ЖӘНЕ АНДРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР

   «Урология және андрология, оның ішінде балалар урологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «уролог-андролог, оның ішінде балалар урологы» біліктілігі берілетін сертификат, уролог-андролог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   ПУЛЬМОНОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ПУЛЬМОНОЛОГИЯСЫ

   «Пульмонология, оның ішінде балалар пульмонологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «пульмонолог, оның ішінде балалар пульмонологы» біліктілігі берілетін сертификат, пульмонолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   p class=»before_list»>ЖАЛПЫ ХИРУРГИЯ

   «Жалпы хирургия» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «хирург дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, хирург дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 3 жыл

   Выпускники программы готовы к осуществлению профессиональной деятельности эпидемиолога в системе охраны общественного здоровья по проведению надзора за общественным здоровьем и оценке бремени болезней;

   • изучению причин заболеваний среди населения; оценке программ общественного здравоохранения;
   • участию в разработке и реализации международных программ по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний;
   • и способных осуществлять научно-педагогическую деятельность в системе высшего медицинского образования.

   7М10103 Epidemiology

   Graduates of the program are ready to carry out professional activities of an epidemiologist in the public health system to conduct public health surveillance and assess the burden of disease; study the causes of diseases among the population; evaluate public health programs; participate in the development and implementation of international programs for the prevention of infectious and non-communicable diseases; and are able to carry out scientific and pedagogical activities in the system of higher medical education

   7М10103 Эпидемиология

   Бағдарлама түлектері қоғамдық денсаулықты қадағалау және аурулардың ауыртпалығын бағалау; халық арасында аурулардың себептерін зерттеу; қоғамдық денсаулық сақтау бағдарламаларын бағалау; инфекциялық және инфекциялық емес аурулардың алдын алу жөніндегі халықаралық бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу; жоғары медициналық білім беру жүйесінде ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті эпидемиологтың кәсіби қызметін жүзеге асыруға дайын.

   ТЕРАПИЯ

   «Терапия» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «терапевт» біліктілігі берілген сертификат, резидентураны бітіргені туралы куәлік, терапевт дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке жіберілгендігі туралы куәлік беріледі. Үш жылдық тәжірибесі бар түлектер докторантурада әрі қарай оқуын жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс;
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері;
   • Оқу түрі: күндізгі;
   • Осы бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектеріне;
   • Оқу мерзімі: 2 жыл;

   АЛЛЕРГОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР

   «Аллергология және иммунология, оның ішінде балалар аллергологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «аллерголог-иммунолог, оның ішінде балалар аллергологы» біліктілігі берілетін сертификат, аллерголог-иммунолог дәрігер ретінде дербес практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   • Оқыту тілі: қазақ, орыс
   • Интернатурада оқу мамандығы: Жалпы практика дәрігері
   • Оқыту түрі: күндізгі
   • Бұл бағдарлама кімге арналған: интернатура түлектері үшін
   • Оқу мерзімі: 2 жыл

   7R09123 БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ

   Оқу мерзімі: 3 жыл

   «Балалар хирургиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «балалар хирург дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, Балалар хирургі дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09125 ТРАВМАТОЛОГИЯ – ОРТОПЕДИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯСЫ

   Оқу мерзімі: 3 жыл

   «Травматология – ортопедия, оның ішінде балалар травматологиясы – ортопедиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «травматолог – ортопед дәрігері, оның ішінде балалар дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, травматолог – ортопед дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09111 ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАР, ОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Инфекциялық аурулар, оның ішінде балалар аурулары» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «инфекционист дәрігер» біліктілігі берілетін сертификат, инфекциялық, оның ішінде балалар аурулары дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09131 НЕОНАТОЛОГИЯ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Неонатология» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «неонатолог – дәрігер» біліктілігі берілетін сертификат, неонатолог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09141 ЖЕДЕЛ ЖӘНЕ ШҰҒЫЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК

   Оқу мерзімі: 3 жыл

   «Жедел және кезек күттірмейтін медициналық көмек» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «жедел және кезек күттірмейтін медициналық көмек дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, жедел және кезек күттірмейтін медициналық көмек дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   7R09143 ТЕРАПИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Терапиялық стоматология» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге «Стоматолог – терапевт дәрігер» біліктілігі берілетін сертификат, стоматолог-терапевт дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09109 НЕФРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР НЕФРОЛОГИЯСЫ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Нефрология, оның ішінде балалар нефрологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «нефролог – дәрігер» біліктілігі берілетін сертификат, Нефрология, оның ішінде балалар дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09147 ОРТОДОНТИЯ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Ортодонтия» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «ортодонт Стоматолог дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, ортодонт Стоматолог дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09103 АЛЛЕРГОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР АЛЛЕРГОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ИММУНОЛОГИЯСЫ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Аллергология және иммунология, оның ішінде балалар аллергологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «аллерголог – дәрігер иммунолог» біліктілігі берілетін сертификат, аллерголог және иммунолог, оның ішінде балалар дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09145 ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Ортопедиялық стоматология» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «дәрігер – ортопед» біліктілігі берілетін сертификат, Стоматолог-ортопед дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09144 ХИРУРГИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Хирургиялық стоматология» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «Стоматолог – хирург дәрігер» біліктілігі берілетін сертификат, Стоматолог-хирург дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09104 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯСЫ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Гастроэнтерология, оның ішінде балалар гастроэнтерологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «гастроэнтеролог дәрігер» біліктілігі берілетін сертификат, гастроэнтеролог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09142 КЛИНИКАЛЫҚ ФАРМАКОЛОГИЯ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Клиникалық фармакология» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «клиникалық фармаколог – дәрігер» біліктілігі берілетін сертификат, клиникалық фармакология дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09137 НЕВРОЛОГИЯ, СОНЫҢ ІШІНДЕ БАЛАЛАР НЕВРОЛОГИЯСЫ

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Неврология, оның ішінде балалар неврологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «невролог – дәрігер» біліктілігі берілетін сертификат, невролог дәрігер ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09133 МЕДИЦИНАЛЫҚ ГЕНЕТИКА

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Медициналық генетика» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «дәрігер – генетик» біліктілігі берілетін сертификат, генетика дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09116 СПОРТТЫҚ МЕДИЦИНА

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Спорттық медицина» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «Спорттық медицина дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091002 Ревматология, оның ішінде балалар ревматологиясы

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Ревматология, оның ішінде балалар ревматологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге «ревматолог – дәрігер, оның ішінде балалар дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091005 Гематология (ересектер)

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Гематология» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «гематолог – дәрігер» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091006 балалар онкологиясы және гематологиясы

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Балалар онкологиясы және гематологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «балалар онкологы және гематологиясы» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091008 Эндокринология, соның ішінде балалар эндокринологиясы

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Эндокринология, оның ішінде балалар эндокринологиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «Эндокринолог – дәрігер, оның ішінде балалар дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091015 Сәулелік терапия

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Сәулелік терапия» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «Сәулелік терапия дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091018 Кардиохирургия, оның ішінде балалар кардиохирургиясы

   Оқу мерзімі: 4 жыл

   «Кардиохирургия, оның ішінде балалар кардиохирургиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «кардиохирург – дәрігер, оның ішінде балалар дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091019 Ангиохирургия, оның ішінде балалар ангиохирургиясы

   Оқу мерзімі: 4 жыл

   «Ангиохирургия, оның ішінде балалар» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «Ангиохирургия, оның ішінде балалар дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091021 жақ-бет хирургиясы, соның ішінде балалар хирургиясы

   Оқу мерзімі: 3 жыл

   «Жақ-бет хирургиясы, оның ішінде балалар хирургиясы» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «жақ – бет хирургиясы, оның ішінде балалар хирургиясы дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   7r091022 Пластикалық хирургия

   Оқу мерзімі: 4 жыл

   «Пластикалық хирургия» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған бітірушіге «Пластикалық хирургия дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091034 сот-медициналық сараптама

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Сот-медициналық сараптама» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «сот – медициналық сараптама дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі. Түлектер үш жылдық өтілі болған жағдайда докторантурада әрі қарай оқуды жалғастыруға құқылы.

   7r091038 отбасылық медицина

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Отбасылық медицина» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «отбасылық медицина дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091040 Физикалық медицина және оңалту

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Физикалық медицина және оңалту» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «Физикалық медицина және оңалту дәрігері» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7r091046 Балалар стоматологиясы

   Оқу мерзімі: 2 жыл

   «Бала жасындағы Стоматология» мамандығы бойынша оқуды аяқтаған түлекке «бала жасындағы Стоматолог – дәрігер» біліктілігі берілетін сертификат, спорттық медицина дәрігері ретінде өзіндік практикалық қызметке рұқсаты бар резидентураны бітіргені туралы куәлік беріледі.

   7R09145 ORTHOPEDIC DENTISTRY

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Orthopedic Dentistry» is issued a certificate with the award of the qualification «Dentist – orthopedist», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a dentist-orthopedist. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R09144 SURGICAL DENTISTRY

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Surgical Dentistry» is issued a certificate with the award of the qualification «Dentist-surgeon», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a dentist-surgeon. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R09104 GASTROENTEROLOGY, INCLUDING CHILDREN’S

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Gastroenterology, including children’s» is issued a certificate with the award of the qualification «Gastroenterologist», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a gastroenterologist. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R09142 CLINICAL PHARMACOLOGY

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Clinical Pharmacology» is issued a certificate with the award of the qualification «Doctor-clinical pharmacologist», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of clinical pharmacology. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.<

   7R09137 NEUROLOGY, INCLUDING CHILDREN’S

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Neurology, including children’s» is issued a certificate with the award of the qualification «Neurologist», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a neurologist. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R09133 MEDICAL GENETICS

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Medical Genetics» is issued a certificate with the award of the qualification «Doctor-geneticist», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a geneticist. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R09116 SPORTS MEDICINE

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Sports Medicine» is issued a certificate with the award of the qualification «Doctor of Sports Medicine», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091002 Rheumatology, including children’s

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Rheumatology, including children’s» is issued a certificate with the award of the qualification» Rheumatologist, including children’s», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091005 Hematology (Adult)

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Hematology» is issued a certificate with the award of the qualification «Doctor-Hematologist», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091006 Oncology and Hematology for children

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Oncology and Hematology for children» is issued a certificate with the award of the qualification «Oncologist and Hematology for children», a certificate of completion of the residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091008 Endocrinology, including children’s

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Endocrinology, including children’s» is issued a certificate with the award of the qualification» Endocrinologist, including children’s», a certificate of completion of the residency with admission to independent practice as a sports medicine doctor. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091015 Radiation therapy

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Radiation Therapy» is issued a certificate with the award of the qualification «Doctor of Radiation Therapy», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091018 Cardiac surgery, including children’s

   Duration of training:4 years old

   A graduate who has completed training in the specialty «Cardiac Surgery, including children’s» is issued a certificate with the award of the qualification «Doctor-Cardiac Surgeon, including children’s», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091019 Angiosurgery, including children’s surgery

   Duration of training:4 years old

   A graduate who has completed training in the specialty «Angiosurgery, including children’s» is issued a certificate with the award of the qualification «Doctor-Angiosurgeon, including children’s», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091022 Plastic Surgery

   Duration of training:4 years old

   A graduate who has completed training in the specialty «Plastic Surgery» is issued a certificate with the award of the qualification «Doctor of Plastic Surgery», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience

   7R091034 Forensic medical Examination

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Forensic Medical Examination» is issued a certificate with the award of the qualification «Forensic Medical Examination Doctor», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a sports medicine doctor. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091038 Family Medicine

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Family Medicine» is issued a certificate with the award of the qualification «Doctor of Family Medicine», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091040 Physical Medicine and Rehabilitation

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Physical Medicine and Rehabilitation» is issued a certificate with the award of the qualification «Doctor of Physical Medicine and Rehabilitation», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a doctor of sports medicine. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R091046 Pediatric Dentistry

   Duration of training:2 years

   A graduate who has completed training in the specialty «Pediatric Dentistry» is issued a certificate with the award of the qualification «Pediatric Dentist», a certificate of completion of residency with admission to independent practice as a sports medicine doctor. Graduates have the right to continue further training in the doctoral program if they have three years of experience.

   7R01115 Онкология радиационная

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Онкология радиационная» выдается сертификат с присуждением квалификации, свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R01124 Онкология взрослая

   Срок обучения:2 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Онкология взрослая» выдается сертификат с присуждением квалификации, свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R01141 Неотложная медицина взрослая, детская

   Срок обучения:3 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Неотложная медицина взрослая, детская» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врача – Неотложной медицинской взрослой, детской», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R01123 Детская хирургия

   Срок обучения:3 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Детская хирургия» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врача – Детской хирургии», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.

   7R01144 Хирургическая стоматология

   Срок обучения:3 года
   Выпускнику, завершившему обучение по специальности «Хирургическая стоматология» выдается сертификат с присуждением квалификации «Врача – Хирургической стоматологии», свидетельство об окончании резидентуры с допуском к самостоятельной практической деятельности в качестве врача спортивной медицины. Выпускники имеют право продолжить дальнейшее обучение в докторантуре при наличии трехлетнего стажа.